Koonga Kool saavutas Ettevõtliku kooli baastaseme!

Ettevõtliku kooli haridusprogramm suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Programmi eesmärgiks on tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.